SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende
Tyngden og fokus i SSP-arbejdet ligger hos de praktisk udførende led i SSP-organisationen; nemlig SSP- og forebyggelsessekretariatet, koordinationsteamet, mandagsgruppen og netværksgrupperne. I disse led foregår det daglige SSP-arbejde og konkretisering af besluttede indsatser. Sekretariatet og koordinationstemaet står for den koordinerende og oplysende del af arbejdet, mens mandagsgruppen står for den specifikke individorienterede indsats/handling.

Netværksgrupperne arbejder med den daglige primære og sekundære forebyggende indsats i lokalområderne. I netværksgrupperne kortlægges lokale problematikker f.eks. er en skole bekymret for en elev, som har et stort fravær, begyndende misbrug el.lign.. Den lokale klub kender også eleven, som kommer fast i klubben, og har en positiv kontakt til en medarbejder. Politiet har ligeledes kendskab til den unge. Ud fra disse oplysninger kan gruppen aftale, at skolen og klubben sammen kontakter forældrene, skolen underretter familieafdelingen i lokalområdet og indkalder til netværksmøde med alle interessenter. Klubben søger at fastholde og udbyggede den positive relation til eleven, går i dialog med eleven og forsøger at påvirker ham/hende i positiv retning.