SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse
Rusmiddelcenter Randers er med i et nyt projekt, hvor børn og ungde der vokser op i familier med rusmiddelproblemer kan få gratis hjælp.

For fagpersoner:
I BRUS arbejder vi helst sammen med både forældre og børn/unge, da vi har erfaringer for, at det giver de bedste resultater. Det er dog også muligt at få hjælp uden forældreenes opbakning eller helt anonymt.
Et forløb i BRUS starter altid med en eller flere forsamtaler med en medarbejder i BRUS. I forsamtalen vil vi undersøge, hvad der præger familien, og hvordan vi bedst kan hjælpe familien og dens børn/unge. Herefter
beslutter vi, hvad der er den relevante hjælp for familien.
Samtalegrupper:
Børn og unge kan mødes til gruppesamtaler med en erfaren professionel gruppeleder.
Vi tilbyder samtalegrupper for børn, og unge fra familier med rusmiddelproblemer. Grupperne er aldersinddelt, så barnet/den unge kommer i en gruppe med børn og unge på nogenlunde sammen alder som dem selv.
Børn og unge kan have glæde af at dele oplevelser og tanker med andre i samme situation. Det kan være med til at bryde ensomhed og skam ved at vokse op i en familie, der er anderledes end kammeraternes. Det kan også give inspiration og næring til hvordan barnet/den unge kan frigøre sig fra de voksnes problemer og blive bedre til at passe på sig selv.
I grupperne mødes 4-10 børn og unge sammen med to erfarne gruppeledere fra BRUS. Vi har samtaler om det som fylder, hvor alle bidrager og lytter, men vi kan også, arbejde med at tegne, høre korte oplæg eller se en film om et emne - fx afhængighed, hvad stoffer gør ved hjernen, psykisk sygdom mv.. Vi inviterer også af og til en voksen ind, som selv er vokset op i en familie med rusmiddelproblemer.
Grupperne mødes som oftes 2 timer hver 14. dag.
Samtalegrupperne tilbydes til børn fra 7 år og opefter. Det vil dog altid være op til en individuel vurdering i forsamtalen, om en samtalegruppe vil kunne hjælpe det enkelte barn. Der kan i nogen situationer være ventetid på at kunne starte i en gruppe. Så aftaler vi altid med familien, hvad vi gør i ventetiden.

I læse meget mere om projektet og hvordan man henvender sig på www.projektbrugs.dk - eller ring til os på 8915 7070 og spørg ind til BRUS.