SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse SSP og Forebyggelse
Drukneulykken starter oppe i byen - kunne man læse i amtsavisen den 28/4 2016.

Derfor er SSP gået ind i et samarbejde med Randers Havn, Randers Ungdomsskole, Trygfonden, Ungemiljøet, Ungdomsrådet, Restaurationsmiljøet, Politet, Bereskabet og Randers Kommune om et projekt for at undgå drukneulykker.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal lave en ansøgning til Trygfonden om økonomisk støtte til projektet.
Der er flere tiltag som kan gøres, og de vurdereres i samarbejde med Trygfonden, der blandet andet arbejder med havnesikkerhed. Der kigges på erfaringer fra bl. a. England.

Der har indtil videre været afholdt et opstartsmøde, og der er nedsat et arbejdsgruppe.