SSP og Forebyggelse
De sociale medier fylder mere og mere i hverdagen, også for de unge.  De sociale medier er blevet en del af vores daglige kommunikation med hinanden og med de unge.

Med hvad er de sociale medier?

Det kan være f. eks. Facebook, Instagram, Twitter, Linked in, Youtube, Snapchat, Ask m.fl.. Men det kan osse være mail, SMS og MMS. Det vigtigt, at de unge bliver guidet i at bruge medierne rigtigt og undgå faldgrupperne, som også er der.

Som ung skal du forholde dig positiv men også kritisk. Overvej dine egne og andres intentioner i den virtuelle virkelighed. Overvej hvordan du udtrykker dig og hvordan andre gør?

Mange unge i dag bruger internettet, til at mødes og skrive om og til hinanden.
Hvis man sender en besked med det formål at skræmme eller true, overtræder man straffelovens § 266. Hvis man tager billeder uden tilladelse, som er krænkende eller udstiller private forhold, viser dem til andre, lægger dem ud på nettet eller videresender dem pr. mobiltelefon, risikerer man at overtræde § 264d.
Det er ikke tilladt at tage billeder af kærester, der kysser hinanden, folk, der klæder om i et baderum eller er på toilettet m.m.

• Interessér dig for den unges liv på net og mobil
• Snak med den unge om de netsteder, hvor de unge færdes
• Hav respekt for andre
• Vær kritisk
• Husk ikke at oplyse personlige oplysninger
• Tal med den unge om brug af billeder og video på nettet
• Lad ikke den unge møde en, de ikke kender
• Lav familiens egne regler

Særligt omkring deling af billeder på nettet:
http://www.sikkerchat.dk/da-DK/Fagfolk.aspx

Hvordan slette man billeder m.v. igen fra nettet:
se her: http://www.sikkerchat.dk/sletdet

Der er forskellige råd og nogle gode vejledninger herunder.
http://www.sexogsamfund.dk/sex-samfund/vores-arbejde/foraeldre/tal-med-dit-barn-om-livet-paa-sociale-medier.aspx

http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/internet/ECE3048389/vil-dit-barn-gerne-paa-sociale-medier-her-faar-du-10-gode-raad/

http://www.boerneraadet.dk/media/75093/BRD_Pixi_Unge_og_medier.pdf

http://cfdp.dk/