SSP og Forebyggelse

Forældrenetværk via forældrefiduser

Forholdet til skolen er det enkeltområde, der har størst sammenhæng med, hvor meget kriminalitet de unge begår. Derfor er trivsel i skolen et felt, der optager DKR og TrygFonden.

Projektet arbejder med den kriminalpræventive effekt af en stærk social sammenhængskraft i en klasse. Her kan klassens forældregruppe have stor indflydelse på børnenes sammenhold og evne til at inkludere hinanden.

Målgruppe: Indsatsen retter sig mod forældre til børn i grundskolens klasser med primært fokus på 0. og 1. klasse.

For at nå forældrene målrettes indsatsen også mod skolens interessenter, herunder: Børnehaveklasseledere i 0. klasse og lærere i 1. klasse, skoleledere og skolebestyrelser.Indsatsen: Forældrene får en række gode råd til samarbejdet og fællesskabet på hjemmesiden forældrefiduser.dk  Fiduserne gør det muligt for forældrene at tage ansvar for en klasses sammenhold og evne til at inkludere hinanden i fællesskabet.

Projektets mål: Med indsatsen ønsker vi at

motivere forældre til at indgå i et samarbejde med klassens øvrige forældre, der arbejder aktivt på at alle klassens børn er med i fællesskabet – også uden for skoletiden, motivere skoler til at støtte op om og opfordre til forældresamarbejde, herunder afsætte tid på forældremøder til dialog og arbejde med forældresamarbejdet.