SSP og Forebyggelse
Hash bruges af nogle i jagten på hygge og velbehag. Virkningen er hurtig og effektiv, men bivirkningerne er mange og svære at slippe fri af. Når du tænder en joint, “tænder” du samtidig for en række nervebaner i hjernen, bl.a. neuroner, der producerer stoffet dopamin. Et højt niveau af dopamin giver følelsen af velvære og glæde – og det husker hjernen.

Hash er et af de stoffer der sidder i kroppen allerlængst, og ryger man hash 2 eller flere gange om ugen, ophobes der hash(THC) i kroppen (og hjernen), og man bliver mere og mere sløv, mister koncentration og fokus, og kommer ud af trit med virkeligheden.

Unge hashrygere får dårligere karakter i skolen og på uddannelser, de har mærkant flere sygedage, og flere opgiver deres uddannelse eller læreplads, holdt op i mod unge som ikke ryger hash.

Se også ”Rusmiddelguide for unge” og ”Forældreguide – omkring hash” under punktet Download.