SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende

Tegn & Symptomer

Centraldæmpende
Alkohol, benzodiazepiner (rohypnol, stesolid, valium, diazepam, mogadom), barbiturater (fenemal), GHB, fantasy.
Indtages: Spises, som injektion eller ryges/inhaleres/sniffes.
Rusens varighed: Afhængig af hvilken type medikament, der indtages.
Effekten varer op til 24 timer efter indtagelse.
Gener: Rohypnol er rusforstærkende og kan give hukommelsestab, nedsat dømmekraft og koncentration, begrænset synsfelt og koordination, langsomme reflekser.
Overdosis: Sløvhed og kan miste bevidsthden, hjertefrekvensen reduceres, åndedrættet svækkes - kan medføre døden.
Sporbart i blod: 1-2 dage efter indtagelse.
Sporbart i urin: 3 dage til 3 uger efter indtagelse.

Inhalerbare stoffer
Lim, fortynder, benzin, lak, maling, hårspray, deoderanter, insektmidler, æter, kloroform, lattergas.
Indtages: Inhaleres, sniffes.
Rusens varighed: Afhængig af hvilken type stof, der indtages.
Effekten varer fra 5 minutter til flere timer efter indtagelse.
Gener: kan ligne alkoholberuselse, vild og voldsom opførsel, ukoncentret, reducerede færdigheder, tager chancer, træt, slap, kvalme, dårlig, snøvlende tale. Lugt, blanke og blodsprængte øjne, manglende muskelkontrol.
Overdosis: Forstyrrer respirationscentret i hjernen og/eller hjerte- og kredsløbsfunktionen, kvalme og opkast, kan føre til døden.
Sporbart i blod: ?
Sporbart i urin: ?

PCP
Phencyklidin, ketamin (ketalar er reg. lægemiddel).
Indtages: Ryges, spises, sniffes, øjendrypning, via hud, injektion.
Rusens varighed: 4-6 timer efter indtagelse.
Gener: Langsom og snøvlende tale, desorienteret, hukommelsesproblemer, varieret sindstilstand, “tom i blikket”, høj kropstemperatur, hallucinationer, manglende smertetærskel, følelsen af at hovedet er adskilt fra kroppen.
Overdosis: Dyb coma (op til 12 timer), epileptiske anfald, åndedrætsbesvær, hjerteproblemer.
Sporbart i blod: 4-6 timer efter indtagelse
Sporbart i urin: Indtil 8 dage efter indtagelse
 
Cannabis
Hash, Marihuana, cannabisolie (hasholie)
Indtages: Spises, inhaleres, ryges
Rusens varighed: Ruseffekt efter 8-10 sek. ved rygning, 30-45 min. efter spisning.
Rusen varer ca. 2-4 timer.
Gener: kort- og langtidshukommelse svækkes, koncentrationsevnen, koordinering samt reaktionsevnen svækkes, blodsprængte øjne, tør i munden, latteranfald, lugt fra mund, hænder, hår og tøj.
Overdosis: Øget forekomst af betændelsestilstande, luftvejslidelser og astma, lungekræft, paranoide/psykotiske tilstande, hjerte- og kredsløb skades, svækket koordination og nedsat reaktionsevne samt varige indlæringsvanskeligheder hos nogle.
Sporbart i blod: 2-8 timer efter indtagelse
Sporbart i urin: 12 dage til 8 uger efter indtagelse
 
Centralstimulerende stoffer
Amfetamin, metafetamin, Ice, kokain, khat, Ecstasy.
Indtages: Spises, som injektion, sniffes, inhaleres, ryges.
Rusens varighed: Afhængig af rusmidlet og indtagelsesmåden.
Fra 5 minutter til 24 timer til efter indtagelse. Crack 5 - 15. min., metamefatamin op til 24 timer.
Ecstasy - rusen varer 4-6 timer efter indtagelse.
Gener: Eufori, øget stemmeleje, hyperaktiv, rasløs, mister madlysten, dårlig koordination, søvnløshed, føler sig ikke fysisk træt i rusen, Ecstasy forårsager hjerneskade ved nrug, muskelkramper (især ved brug af kokain).
Overdosis: gribes af panik, uregelmæssig og høj hjerteaktivietet, åndedrætsbesvær, hjerte- og karsystemet påvirkes, Ecstasy påvirker temperaturreguleringen i kroppen, kramper.
Sporbart i blod: Indtil 2 dage efter indtagelse.
Sporbart i urin: Indtil 4 dage efter indtagelse.
 
Hallucinogener
LSD, DOB, PMA, PMMA, syntetiske, Psilocybin, spids nøgenhat, meskalin, peyotekaktus, Bromo Dragonfly (sjælden).
Indtages: spises, gennem næsen, huden.
Rusens varighed: LSD - indtil 12 timer, Psilocybin 3 - 6 timer, meskalin 10 - 12 timer efter indtagelse.
Gener: Ændrer sindstilstanden, brugeren afdækker ukendte mentale sider ved sig selv, ofte depressioner efter ophør af rus, kan blive voldelig.
Overdosis: Risikoen for “traditionel overdosis” er lille, LSD-rud kan føre til fatale irrationelle handlinger.
Sporbart i blod: ?
Sporbart i urin: ?
 
Opiater
Opium, morfim, kodein, heroin, metadon, petidin, fentanyl.
Indtages: spises, drikkes, inhaleres, som injektion, sniffes.
Rusens varighed: 4-6 timer efter indtagelse, metadon 24 timer efter indtagelse.
Gener: Udvikler tolerance, giver abstinenser, langsomme reflekserb og træge bevægelser, dårlig motorik, funktionen til respirationscentret i hjernen nedsættes, smertedæmpende, søvnløshed.
Overdosis: Respirationscentret lammes - ofte med dødeligudgang.
Sporbart i blod: indtil 6 timer efter indtagelse
Sporbart i urin: indtil 1 uge efter indtagelse