SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende
Det stiller store krav til forældre at have en teenager i huset.
Børn og unge har travlt med at blive voksne. De er mere udadvendte, har nemmere ved at komme rundt, de har mere kontakt med omverdenen via mobiltelefoner og Internet.
 
Den lovgivende magt
Danmark er et demokratisk land, hvor både kongehuset og folketinget spiller en stor rolle som den lovgivende magt.
 
Den udøvende magt
Forældre, ledere, lærere, politi m.fl. har den udøvende magt.
Især forældre spiller en vigtig rolle over for børn og unge. Politiet har den udøvende magt via deres arbejde. Politiet må anvende magt med henblik på at forebygge og afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoner eller den offentlige sikkerhed.
Ligeledes må politiet anvende magt ved kontrol af, om nogen besidder eller bære våben, narkotika eller om et barn, en´beruset, en syg eller en hjælpeløs person er i fare.
Politiet må anholde personer, der mistænkes for at have begået noget kriminelt.
Det sker for at hindre, at vedkommende begår yderligere kriminalitet, stikker af, og for at vedkommende kan afhøres.
Ransagelse af bopæl kan ske, hvis der er mistanke nom, at der er begået noget kriminelt.
 
Den dømmende magt
I Danmark har vi en lovgivning, der medfører, at unge under 15 år ikke kan stilles for en dommer. Højesteret er den øverste domstol. Herefter følger Østre Landsret og Vestre Landsret. Ud over dette er der 24 byretter bl.a. i Herning og Holstebro.
En ubetinget dom betyder, at den dømte skal i fængsel i en given periode. For unges vedkommende sker dette på specielle opholdssteder.
En betinget dom betyder, at den dømte ikke skal i fængsel, hvis vedkommende afholder for at begå kriminalitet i en given periode. Ligeledes vil der være forskellige former for vilkår f. eks. samfundstjeneste, behandling for et misbrug og evt. en bøde.
Til unge i alderen 15 - 18 år, kan der i samarbejde med Familieafdelingen udarbejdes en ungdomskontrakt.
Tiltalefrafald er ikke en frifindelse, men bruges, hvis der er manglende beviser.
 
Straffeattest
På straffeattesten kan arbejdsgivere og andre se, om man har lavet noget ulovligt, hvad enten man har fået en bøde en dom eller et tiltalefrafald. Mindre færdselssager som det at få en bøde for at cykle uden lys ses ikke.
Begås der tyveri herunder butikstyveri, graffiti, hærværk m.m. ses dette ligeledes på straffeattesten. Oplysninger opbevares af politiet og kan ses på straffeattesten fra 3 til 10 år.
 
Vold
Unge, der drikker meget, begår mere vold. Vold koster dyrt.
Et knytnæveslag: 30 dage i fængsel.
Ved brug af kniv: 60 dage i fængsel.
Fortæl den unge, at det ikke er smart at gå med kniv.
 
Rygning og alkohol
Ringstedforsøget viser blandt andet, at jo tidligere unge starter med at ryge, jo flere problemer kan de ryge ind i.
 
Rygere
• er ude flere aftener om ugen
• deltager i flere fester
• bliver mere fulde
• begår flere tyverier
• involveres mere i vold
• ryger mere hash og bruger mere narko end ikke rygere gør.
 
Stofmisbrug
Der er stoffer i Danmark også i Randers, men heldigvis er det kun de få, der kommer ud i et misbrug.
 
Tegn på et misbrug
* Koncentrationsevne og korttidshukommelse svigter
* Ændre sovevaner
* Svært ved at falde i søvn om aftenen
* Svært ved at komme op om morgenen
* Ændrede spisevaner. Store ædeflip af søde sager m.m.
* Ændrede hjemkomsttidspunkter
* Markant større pengeforbrug
* Plager mere, rapser fra din pung
* Ændret kammeratskabskreds
* Mere opfarende og aggressiv
* Pludseligt ophør med sport eller andre interesser
* Går direkte i seng eller ind på værelset, når de kommer hjem
 
Vær forældre
* Engager dig i dit barns liv
* Hvem er kammeraterne, hvad laver de og hvorhenne
* Brug tid på din teenager. Ikke hvile på laurbærrene endnu
* Vær i kontakt med vennernes forældre
* Sig konsekvent nej til alkohol og stoffer
 
Selvfølgelig bliver du snydt, men det skaber en naturlig begrænsning i den unges forbrug, at du siger nej
* Tal med dit barn om alkohol/stoffer
* Forklar hvorfor det er farligt
* Fortæl den unge, at du er bekymret, hvis den unge ændrer adfærd
* Vis at du er bekymret og sæt dig ind i tingene
 
Finder du f.eks. nogle ”hovedpinepiller” på værelset, så få dem undersøgt hos politiet. Det viser, at du er på og slår bremserne i.
* Kik efter anderledes adfærd hos den unge
* Tjek den unges mobiltelefon
 
Selv om det er et ufint trick, kan det hjælpe til at optrævle den unges netværk.
* Konfronter den unge, selv om det er svært
* Vær ikke konfliktsky
 
Selv om den unge er fyldt 18 år, har de stadigvæk brug for forældre og forældres bekymringer.
Ved mistanker om misbrug eller andet, kan henvendelse ske til SSP.
 
I SSP samarbejder Skoler, Børn- og familieafdelingen, Politi,
SSP-arbejder m.fl. omkring bekymringer med børn og unge.