SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende, social pejling
Egne forestillinger og andres forventninger påvirker vores handlinger - Derfor er det vigtigt med fokus på Social Pejling.
 
Randers Kommune tilbyder - som en del af den forebyggende indsats - Social Pejling til samtlige grundskoler. Formålet er - udover arbejdet med sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser - at  understøtte elevernes trivsel og udvikling.
Samtlige skoler har fået tilbud omkring forløb 2014:

Social Pejling.pdf
 
Hvad er Social Pejling - og hvem er målgruppen?
Projektet er målrettet 6.klassetrin og foregår klassevis. Forløbet strækker sig over et 4-lektioners klasseforløb, efterfulgt af et forældremøde.
 
Klasseforløb:
Udgangspunktet er rygning og elevernes forestilling derom.

Klassen svarer på et anonymt spørgeskema - og efterfølgende præsenteres de for forholdet mellem deres forestillinger og de faktiske forhold. Herefter gruppeforløb omkring sociale overdrivelser og deres forestillinger, samt flertalsmisforståelser.
Arbejdet munder ud i en klassekontrakt/guidelines for klassen, hvor der fokuseres på at undgå sociale overdrivelser og misforståelser.
Forløbet styres af 1 - 2 instruktører, og klasselæreren medvirker, således at klassen senere kan arbejde videre med resultaterne.
 
Forældrearrangement:
Formålet, med det efterfølgende forældrearrangement, er at give forældrene indblik i de unges sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.
Gennem oplæg, debat og inspiration vil forældrene udarbejde et værdisæt for de unges risikoadfærd og de unges omgange med internet, chat, alkohol, rygning, rusmidler m.m.
 
 

Du kan læse mere her: 
sociale-overdrivelser. Disse forsøg i Ringstedprojektet viste, at elever efter et forløb med Social Pejling senere udviklede væsentlig mindre risikoadfærd end andre børn på deres alder.
 
Du kan downloade vores brochure omkring Social Pejling - via menupunkt ovenfor: DOWNLOAD.